Kvinna läser till äldre personer

Information för chefer

Chefen har en central roll när man startar och upprätthåller läsombudsverksamhet på ett boende eller en daglig verksamhet. Det är viktigt att det finns ett beslut på att läsningen ska ingå i verksamheten på ett regelbundet och bestående sätt. Chefens uppgift är att skapa förutsättningar för att läsombuden ska kunna läsa, genom att skriva in läsning i verksamhetsplaner, kvalitetshandböcker, veckoscheman eller andra styrdokument.

Om du är chef och vill veta mera om hur man startar läsombudsverksamhet kan du ladda ner information till läsombudens chefer i pdf-format nedan.

För den som vill ta emot en frivillig högläsare till sin enhet är det också bra att känna till vad som förväntas av mottagaren för att samarbetet ska lyckas. Nedan hittar du information i pdf-format om att ta emot en frivillig högläsare.

 

Starta läsombudsverksamhet Ta emot en frivillig högläsare