En uppslagen bok

Om LL-Center

LL-Center arbetar med och för lättläst på svenska i Finland. LL-Center verkar inom FDUV men erbjuder service åt alla som har nytta av lättläst.

Tjänster och information kring lättläst

LL-Center ger ut den lättlästa nyhetstidningen LL-Bladet och informerar om och lånar ut lättlästa böcker. Vi erbjuder olika tjänster kring lättläst, bland annat bearbetningar till lättläst, översättningar och granskning av lättlästa texter samt beviljar i samarbete med Selkokeskus rätten att använda symbolen för lättläst. Vi erbjuder kurser i att skriva lättläst och utbildar läsombud och frivilliga högläsare.

LL-Center finns i Vegahuset i Tölö i Helsingfors. Där finns också FDUV:s bibliotek som har en stor samling lättläst skönlitteratur.