Uppslagen bok

Om lättläst

Lättläst språk är enklare än standardspråk både vad gäller ordförråd, uppbyggnad och innehåll. Lättläst, som ibland också kallas LL, riktar sig till personer som har svårt att läsa eller förstå standardspråk.

Lättläst text når fler läsare

Lättläst handlar om demokrati och tillgänglighet. Att kunna läsa krävs idag i allt fler situationer. Det är ett problem för lässvaga. Därför behövs lättläst. Lättläst gör information, nyheter och kultur tillgängligt för många fler. Läsning ger bättre livskvalitet och större delaktighet i samhället.

  Alla har rätt till läsning

Lättläst text kan vara skriven direkt i lättläst form eller vara en omarbetad version av en svårare text.

En halv miljon finländare kan behöva lättläst

Lättläst görs för människor som har svårt att läsa och/eller förstå vad de läser. Den största skillnaden mellan klarspråk och lättläst är vilken målgrupp texten riktar sig till. Till målgruppen för lättläst hör bland annat personer med inlärningssvårigheter, intellektuell funktionsnedsättning, demens eller afasi, dyslektiker, ovana läsare och läsare med ett annat modersmål.

Uppskattningsvis 11–14 procent av Finlands befolkning (650 000–750 000 personer) är i behov av lättläst material för att kunna tillgodogöra sig information och litteratur. Utöver det kan en större andel av befolkningen, 20–25 procent, ha nytta av lättläst i vissa situationer.