Kontakt

E-post: ll-center@ll-center.fi

LL-Center vid FDUV
Nordenskiöldsgatan 18 A
FI-00250 Helsingfors

Vi jobbar på LL-Center:


E-postadresser: fornamn.efternamn@ll-center.fi

Johanna von Rutenberg
teamledare, sakkunnig inom lättläst och läsombudsverksamhet
0400 716 078

Maria Österlund
redaktör, LL-Bladet
040 163 39 49


 

Solveig Arle
planerare, texter och rådgivning
0400 981 868
 Veronica Andersson
koordinator, läsombudsverksamhet
040 620 3855