Bidrag för lättlästa böcker

Lättläst litteratur beviljas stipendier och understöd av Arbetsgruppen för lättläst litteratur som fungerar i anknytning till den riksomfattande delegationen för lättläst (Selkokielen neuvottelukunta). Arbetsgruppen beviljar stipendier och understöd åt förläggare, författare, illustratörer och textbearbetare.

Stipendier och understöd beviljas för lättläst skönlitteratur och faktaböcker. Stöd kan också beviljas åt projekt som har att göra med utbildning, information eller forskning kring lättläst.

Läs mer om hur du ansöker och ladda ner ansökningsblanketter på Selkokeskus webbsidor.