Symboler för lättläst

Symbolen för lättläst i Finland

I Finland känner man igen en lättläst publikation på den nationella symbolen för lättläst både på svenska och finska. Symbolen utgörs av en pil i formen av ett S och med texten "lättläst" eller "selko". 

Symbolen gör det lättare att känna igen en lättläst publikation. Den fungerar också som en kvalitetsgaranti. För att få använda symbolen måste en publikation vara godkänd som lättläst. Åt böcker beviljas symbolen av Arbetsgruppen för lättläst litteratur och åt andra publikationer beviljas den av LL-Center för svenska texter och av Selkokeskus för finska texter.

Vill du få din text märkt med symbolen för lättläst? Läs mera om hur du går tillväga här.

Europeisk symbol för lättläst

Den europeiska symbolen för lättläst har utfärdats av Inclusion Europe. Symbolen kan användas fritt förutsatt att vissa specifika regler följs. Läs mer om reglerna här.