Flera personer läser LL-Bladet tillsammans

Projekt

Här kan du läsa om några av våra tidigare projekt.

Finlandssvenska bearbetningar

LL-Center utförde projektet Finlandssvenska LL-bearbetningar som startade 2011. De tre första finlandssvenska lättlästa bearbetningarna någonsin utkom i september 2014. Dessa var Där vi en gång gått av Kjell Westö som återberättades av Peter Sandström, Tusenblad av Birgitta Boucht som återberättades av Jolin Slotte och Orgelbyggaren av Robert Åsbacka som återberättades av Bosse Hellsten. 

Läsombudsprojekt

LL-Center har haft två olika läsombudsprojekt, varav det senaste avslutades 2016. Nu ingår läsombud och frivilliga högläsare i vår fortlöpande verksamhet. Här kan du läsa om de två projekten.

Projektet Läsombud-Lukutuki

Inom projektet spreds läsombudsverksamheten i Svenskfinland genom att utbilda läsombud bland personal inom special-  och äldreomsorgen. Projektet utbildade frivilliga högläsare och initierade och stödde lokala läsombudsnätverk. Spridningen av läsombud (lukutuki) på finskspråkiga enheter i samarbete med Selkokeskus påbörjades. Projektet finansierades av RAY och avslutades 2016. Efter projektet fortsätter läsombudsverksamheten som en del av LL-Centers fortlöpande verksamhet.

Projektet Läsombud i Svenskfinland

Inom projektet utbildades 40 läsombud. Projektet provade läsning med läsombud på 25 enheter inom äldre- och specialomsorgen i Svenskfinland och utvecklade en modell för hur läsning och läsombud kan göras till en regelbunden och bestående verksamhet och spridas till flera enheter. I projektet deltog Kårkulla samkommun, Folkhälsans förbund, Närpes stad, Vörå kommun och tre DUV- föreningar. Finansierades av RAY och avslutades år 2013.