Glasögon ovanpå en hög med böcker

Regler för lättläst

Det finns inte ett rätt sätt att skriva lättläst, men nog riktlinjer att försöka följa. Nedan följer några grundregler för lättläst text.

Textens innehåll

Börja med det viktigaste, lämna bort det som är mindre viktigt. Undvik bildspråk och liknelser.

Språkets uppbyggnad

Undvik långa meningar och svåra språkliga konstruktioner. Använd gärna rak ordföljd. Använd aktiv form, inte passiv. Undvik förkortningar och krångliga siffror.

Ordval

Undvik svåra, långa och abstrakta ord. Om du är tvungen att använda svåra ord, förklara dem. Undvik ordet ”inte” och skriv i stället hur det faktiskt är.

Bilder och layout

Det är viktigt att också layouten är lättläst. Den ska vara enkel och klar, med så få störande element som möjligt. Bilder som även de är lättlästa och stöder texten får gärna användas.

 

Ladda ner LL-Centers handbok Så här skriver du lättläst