Uppsalgen bok samt symbolen för lättläst

Granskning av lättläst text

Har du skrivit en lättläst text som du vill märka med symbolen för lättläst?

LL-Center granskar texter och beviljar rätten att använda symbolen för lättläst för svenskspråkiga informationstexter i Finland. I samband med granskningen erbjuder LL-Center kostnadsfri rådgivning. Bearbetning av texten är avgiftsbelagt, mera information om det hittar du på sidan Textbearbetning.

För böcker är det Arbetsgruppen för lättläst litteratur som beviljar symbolen för lättläst.

Du kan lämna in ansökan om att få använda symbolen. Till ansökan bifogas den slutgiltiga och färdigt ombrutna versionen av publikationen eller texten. Ur ansökan ska framgå sökande och typ av publikation. Det är även bra att nämna målgruppen för publikationen eller texten. Symbolen skickas till sökande efter granskning och godkänd ansökan.

Skicka din fritt formulerade ansökan till LL-Center, ll-center@fduv.fi.