Kurs för nya läsombud, dag 2

23 Maj 2019, 10:00 - 17:00

Ett läsombud är en person som jobbar inom special- eller äldreomsorgen och har som en av sina arbetsuppgifter att hjälpa klienterna med läsning. 

Kursens består av två dagar, varav den andra är 23.5.2019 kl. 10-17.

Den andra kursdagen går vi igenom hur läsningen på den egna arbetsplatsen kommit igång och hur man kan gå vidare.
Vi går också igenom bl.a.:

Att läsa högt för andra.
Då läsningen leder till diskussion.
Samarbete med biblioteket. 

Om du anmält dig till dag 1 som är den 14.3 är du automatiskt anmäld också till dag 2.

Läs mer om läsombud här.Plats
Helsingfors
Nordenskiöldsgatan 18 A
00250 Helsingfors