Kurs för nya läsombud, Raseborg

03 Oktober 2019, 10:00 - 17:00

Ett läsombud är en person som jobbar inom special- eller äldreomsorgen och har som en av sina arbetsuppgifter att hjälpa klienterna med läsning. Kursen riktar sig till personal på t.ex. dagverksamheter och boendeenheter och lämpar sig både för dem som är obekanta med högläsning och för dem som redan läser högt på arbetsplatsen. Kursen omfattar två dagar.

Tid: 3.10 och 14.11.2019 kl. 10-17. 
 

Innehåll

Vad gör ett läsombud?
Varför ska man läsa högt?
Vad kan man läsa?
Vad är lättläst litteratur?
Hur förbereder man högläsningsstunden?
Att läsa högt för andra.
Då läsningen leder till diskussion.
Samarbete med biblioteket. 

Kursen innehåller teori, övningar, diskussion och en hemuppgift.

Mellan kursdagarna börjar deltagarna läsa högt på sin arbetsplats, eller utvecklar redan befintlig högläsningsverksamhet. Under den andra kursdagen diskuterar vi hur det gått, hur man kan tackla eventuella utmaningar och hur man går vidare med högläsningen.

Föreläsare: Veronica Andersson, LL-Center 

Pris: 120e vilket inkluderar båda kursdagarna, kursmaterial och kaffe/te och mellanmål.
Lunch på egen bekostnad.

Sista anmälningasdagen: 19.9. till Veronica per e-post, telefon 040 6203855 eller via blanketten.
Max 14 deltagare ryms med, minst 6 behövs för att kursen skall ordnas.Plats
Ekenäs bibliotek
Raseborgsvägen 8