Referensgruppen för lättläst uppvaktade Yle om nyheter på lätt svenska

02.04.2019 kl. 12:12
Referensgruppen för lättläst har idag uppvaktat Svenska Yle med en skrivelse om lätta nyheter på svenska.
Yle har sänt nyheter på lätt finska i radion sedan 1992 och i tv sedan 2015. I skrivelsen påpekade referensgruppen att behovet av lätt språk har ökat och att Yle som public servicebolag har ansvar för att producera också svenskspråkiga lätta nyheter.

Referensgruppen överräckte skrivelsen till direktören för Svenska Yle, Marit af Björkesten och mediechef Johanna Törn-Mangs. Mottagandet var mycket positivt. Marit af Björkesten konstaterade att Svenska Yle redan länge har funderat på att börja med nyheter på lätt språk. Referensgruppens och Yles representanter diskuterade bland annat vilka målgrupper som behöver lätt språk och vad som skulle vara det bästa sättet att komma igång med lätta nyheter i radion eller tv:n. Med på träffen var också chefen för Yles nyheter på lätt finska, Pertti Seppä, som berättade hur de jobbar.

Svenska Yle fortsätter nu att utreda olika möjligheter och resurser för att börja sända lätta nyheter.

Här kan du läsa vår skrivelse.

Referensgruppen för lättläst är ett samarbetsforum för svenskspråkiga aktörer som jobbar med lättläst eller målgrupperna för lättläst. Gruppen koordineras av LL-Center.

Här kan du läsa om referensgruppen för lättläst.

På bilden referensgruppens ordförande Camilla Lindholm, Johanna von Rutenberg från LL-Center och Svenska Yles direktör Marit af Björkesten.

Johanna Rutenberg