Om lättläst

Lättläst betyder att språket är enklare att förstå.

En lättläst text är klar och tydlig och innehåller bara det viktigaste.
 

Alla har rätt att få information på ett sådant sätt att de förstår.

Lättläst gör att flera människor kan läsa information, nyheter och böcker.
 

Lättläst text kan vara skriven direkt som lättläst eller vara en omarbetad version av en svårare text.
 

Vem behöver lättläst?

Lättläst är för personer som behöver lätta eller korta texter för att förstå eller orka läsa.

Ungefär en halv miljon finländare kan behöva lättläst. Till exempel personer med funktionsnedsättning, invandrare och gamla personer.