På de här sidorna
kan du läsa om lättläst, 
om vår verksamhet, 
om bidrag för att
skriva lättlästa böcker 
och om lättläst
i andra länder.

Aktuellt

Vi ses på bokmässan!

Årets höjdpunkt för bokälskande helsingforsare närmar sig: Helsingfors bokmässa den 27–30 oktober 2016.
Publicerad 23.09.2016 kl. 17:36

Var köper man lättläst?

Det är tyvärr ofta svårt att hitta lättlästa böcker i bokhandeln. Men inte omöjligt!
Publicerad 23.09.2016 kl. 10:50

Fira lättlästa Maresi med oss!

Kom med och fira utgivningen av den lättlästa romanen Maresi i Helsingfors onsdagen den 31 augusti.
Publicerad 23.09.2016 kl. 09:08

Lättlästa Maresi ute nu!

Pressmeddelande: Ny lättläst bok från Lärum-förlaget
Publicerad 23.09.2016 kl. 11:04

LL-Center fick årets språksporre

LL-Center har på språkvårdsdagen i Helsingfors i dag tilldelats Hugo Bergroth-sällskapets språksporre för sitt "mångsidiga jobb för att göra både fakta- och skönlitterära texter begripliga och lättlästa". 
Publicerad 27.05.2016 kl. 12:00


Alla har rätt till läsning

Lättläst handlar om demokrati.

Det är en demokratisk rättighet att kunna förstå information som berör det egna livet.
Läsning ger bättre livskvalitet och större delaktighet i samhället.
Den litterära kulturskatten tillhör också de lässvaga.

Lättläst görs för människor som har svårt att läsa och/eller förstå vad de läser.
Till målgruppen hör bland annat personer med inlärningssvårigheter, dyslektiker, ovana läsare, personer med demens eller afasi och läsare med ett annat modersmål.

Personer med lässvårigheter behöver också få ta del av texter.
Gör det lättare för dem!

Ta kontakt!

ll-center@fduv.fi