På de här sidorna
kan du läsa om lättläst, 
om vår verksamhet
och om bidrag för att
skriva lättlästa böcker.
 

Aktuellt

Kyrkan är Årets klargörare

Delegationen för lättläst (Selkokielen neuvottelukunta) har utnämnt den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland till Årets klargörare. Kyrkan får priset för ett långsiktigt och målmedvetet arbete med att producera lättlästa texter och främja kyrkans tillgänglighet. Priset delades ut på Demokratidagen i Kommunernas hus i Helsingfors 17.10.2017.
17.10.2017 kl. 11:22

Lättläst från Finland på bokmässan i Göteborg

Den lättlästa bearbetningen av Tove Janssons Farlig midsommar presenteras på bokmässan i Göteborg.
29.08.2017 kl. 09:40

LL-Center med på Helsingfors bokmässa

LL-Center är med på Helsingfors bokmässa den 26–29 oktober 2017.
18.08.2017 kl. 14:20

Lättläst öppnar dörren för fler

I kulturtidskriften Horisont berättar författarna Jolin Slotte och Cecilia Davidsson om sitt jobb med att återberättade klassiker.
16.06.2017 kl. 12:34

Denna vecka firas tillgänglighet

Denna vecka firas tillgängligheten på olika håll i landet.Tillgänglighet ska vara en självklar utgångspunkt för all samhällsplanering. Lättlästa texter ökar tillgängligheten till samhällsinformation, nyheter och litteratur för många som har svårt att läsa vanliga texter.
17.05.2017 kl. 14:31

 

Alla har rätt till läsning

Lättläst handlar om demokrati.

Det är en demokratisk rättighet att kunna förstå information som berör det egna livet.
Läsning ger bättre livskvalitet och större delaktighet i samhället.
Den litterära kulturskatten tillhör också de lässvaga.

Lättläst görs för människor som har svårt att läsa och/eller förstå vad de läser.
Till målgruppen hör bland annat personer med inlärningssvårigheter, dyslektiker, ovana läsare, personer med demens eller afasi och läsare med ett annat modersmål.

Svaga läsare ska också få ta del av texter.
Gör det lättare för dem!

Ta kontakt!

ll-center@ll-center.fi

Personalen