På de här sidorna
kan du läsa om lättläst, 
om vår verksamhet, 
om bidrag för att
skriva lättlästa böcker 
och om lättläst
i andra länder.

Aktuellt

Lättlästa Maresi ute nu!

Pressmeddelande: Ny lättläst bok från Lärum-förlaget
Publicerad 11.08.2016 kl. 08:58

Fira lättlästa Maresi med oss!

Kom med och fira utgivningen av den lättlästa romanen Maresi i Helsingfors onsdagen den 31 augusti.
Publicerad 10.08.2016 kl. 09:08

LL-Center fick årets språksporre

LL-Center har på språkvårdsdagen i Helsingfors i dag tilldelats Hugo Bergroth-sällskapets språksporre för sitt "mångsidiga jobb för att göra både fakta- och skönlitterära texter begripliga och lättlästa". 
Publicerad 19.05.2016 kl. 12:00

Du kan lyssna på LL-Bladet!

På LL-Bladets webbsidor kan du nu välja att lyssna på texterna i stället för att läsa dem.
Publicerad 16.05.2016 kl. 11:20

Så här firades internationella högläsningsdagen

Över 50 boenden och dagliga verksamheter runtom i Svenskfinland deltog i LL-Centers kampanj på internationella högläsningsdagen 24.2.2016 genom att ordna lässtunder och program. Här kan du se bilder och läsa om hur firandet gick till på några av ställena.
Publicerad 26.02.2016 kl. 12:01


Alla har rätt till läsning

Lättläst handlar om demokrati.

Det är en demokratisk rättighet att kunna förstå information som berör det egna livet.
Läsning ger bättre livskvalitet och större delaktighet i samhället.
Den litterära kulturskatten tillhör också de lässvaga.

Lättläst görs för människor som har svårt att läsa och/eller förstå vad de läser.
Till målgruppen hör bland annat personer med inlärningssvårigheter, dyslektiker, ovana läsare, personer med demens eller afasi och läsare med ett annat modersmål.

Personer med lässvårigheter behöver också få ta del av texter.
Gör det lättare för dem!

Ta kontakt!

ll-center@fduv.fi