Läsombud och frivilliga högläsare

Också den som själv har svårt att läsa ska ha rätt till böcker, nyheter och information. Läsning inom omsorgen höjer livskvaliteten och ger en lång rad med positiva effekter. För att läsningen ska bli en självklar, regelbunden och bestående del av omsorgen behövs läsombud bland personalen. Frivilliga högläsare som kommer till ett boende och läser utgör ett värdefullt komplement till läsombuden.

Läs mera om läsombud och frivilliga högläsare.

Läs mera om projektet Läsombud-Lukutuki.

Aktuellt inom projektet

Bilder från högläsningdagen 2017

Den internationella högläsningsdagen firades i år den 16 februari. Också i år hade många boenden och dagliga verksamheter runt om i Svenskfinland antagit LL-Centers utmaning att delta i firandet. Här har vi samlat bilder som läsombud och högläsare har skickat till oss. Tack till alla som deltog i firandet genom att ordna fina och minnesvärda lässtunder!Läs mera »
Johanna von Rutenberg
09.03.2017 kl. 16:11

Internationella högläsningsdagen 2017

Var med och fira den internationella högläsningsdagen 2017! I år firas dagen torsdagen den 16 februari. LL-Center lottar ut lättlästa böcker och presentkort för trakteringen bland alla som anmäler sig.Läs mera »
Johanna von Rutenberg
16.01.2017 kl. 18:17

Så här firades internationella högläsningsdagen 2016

Över 50 boenden och dagliga verksamheter runtom i Svenskfinland deltog i LL-Centers kampanj på internationella högläsningsdagen 24.2.2016 genom att ordna lässtunder och program. Här kan du se bilder och läsa om hur firandet gick till på några av ställena. Läs mera »
Johanna von Rutenberg
26.02.2016 kl. 12:01

Högläsning - en billig och effektiv form av rehabilitering

"Alla har rätt till att njuta av litteratur. Det gäller också människor som av olika anledningar inte kan läsa själv. Läsning är helt enkelt en grundläggande mänsklig rättighet". Så säger Camilla Lindholm, språkforskare vid Helsingfors universitet.Läs mera »
Camilla Lindholm, språkforskare, Helsingfors universitet
18.02.2016 kl. 10:54

På de här ställena firas högläsningsdagen 2016

Drygt 50 grupper inom äldre- och specialomsorgen runt om i Svenskfinland kommer att ordna lässtunder och program på internationella högläsningsdagen den 24 februari eller någon av de närmaste dagarna. Det här betyder att nästan 600 personer som kanske har svårt att läsa själv kommer att få njuta av högläsningen. Vi på LL-Center är väldigt glada över det stora engagemanget! Här kan du se vilka som är med: Läs mera »
Johanna von Rutenberg
16.02.2016 kl. 12:18

Fru Jenni Haukios kampanjhälsning

LL-Center och Selkokeskus ordnar en högläsningskampanj på Internationella högläsningsdagen 24.2.2016 för att fira och ge synlighet åt högläsning inom omsorgen. Kampanjens beskyddare är presidentfru Jenni Haukio. Här kan du läsa hennes hälsning. Läs mera »
Jenni Haukio
08.02.2016 kl. 19:00

Lässtunder öppnar ögon

Språket utvecklas bättre hos barn ju tidigare man börjar läsa för dem. Högläsning har också kopplats till ökad hjärnaktivitet hos barn. Högläsning är minst lika nyttigt för vuxna som inte själv kan läsa.Läs mera »
Laura Rahka
08.02.2016 kl. 15:00

Fira högläsningsdagen 24.2.2016

Ordna en lässtund på Internationella högläsningsdagen den 24 februari 2016! Läs mera »
Solveig Arle
19.01.2016 kl. 15:11

Högläsning lugnar och ger större ordförråd

På Kårkullas enhet Treklangen i Helsingfors har man högläsning på programmet flera gånger i veckan. Michael Bergroth är en av dem som gillar att lyssna. Det är roligt och avkopplande, säger han.Läs mera »
LL Center
07.09.2015 kl. 15:29

Kurs för frivilliga högläsare i Raseborg

Vill du läsa högt för någon som på grund av en minnessjukdom eller mycket hög ålder har svårt att läsa själv? Hösten 2015 erbjuder LL-Center i samarbete med Folkhälsan en kurs för frivilliga högläsare i Västnyland. Kursen hålls på biblioteket i Ekenäs och består av fyra kvällsträffar i september-november. Läs mera »
Johanna von Rutenberg
02.07.2015 kl. 11:35


Vill du veta mer?

Kontakta projektledare
Johanna Rutenberg
namn.namn@fduv.fi
0400 716 078