Läsombud och frivilliga högläsare

Också den som själv har svårt att läsa ska ha rätt till böcker, nyheter och information. Läsning inom omsorgen höjer livskvaliteten och ger en lång rad med positiva effekter. För att läsningen ska bli en självklar, regelbunden och bestående del av omsorgen behövs läsombud bland personalen. Frivilliga högläsare som kommer till ett boende och läser utgör ett värdefullt komplement till läsombuden.

Läs mera om läsombud och frivilliga högläsare.

Läs mera om projektet Läsombud-Lukutuki.

Aktuellt inom projektet

Fru Jenni Haukios kampanjhälsning

LL-Center och Selkokeskus ordnar en högläsningskampanj på Internationella högläsningsdagen 24.2.2016 för att fira och ge synlighet åt högläsning inom omsorgen. Kampanjens beskyddare är presidentfru Jenni Haukio. Här kan du läsa hennes hälsning. Läs mera »
Jenni Haukio
Publicerad 08.02.2016 kl. 19:00

Lässtunder öppnar ögon

Språket utvecklas bättre hos barn ju tidigare man börjar läsa för dem. Högläsning har också kopplats till ökad hjärnaktivitet hos barn. Högläsning är minst lika nyttigt för vuxna som inte själv kan läsa.Läs mera »
Laura Rahka
Publicerad 08.02.2016 kl. 15:00

Fira högläsningsdagen 24.2.2016

Ordna en lässtund på Internationella högläsningsdagen den 24 februari 2016! Läs mera »
Solveig Arle
Publicerad 19.01.2016 kl. 15:11

Högläsning lugnar och ger större ordförråd

På Kårkullas enhet Treklangen i Helsingfors har man högläsning på programmet flera gånger i veckan. Michael Bergroth är en av dem som gillar att lyssna. Det är roligt och avkopplande, säger han.Läs mera »
LL Center
Publicerad 07.09.2015 kl. 15:29

Kurs för frivilliga högläsare i Raseborg

Vill du läsa högt för någon som på grund av en minnessjukdom eller mycket hög ålder har svårt att läsa själv? Hösten 2015 erbjuder LL-Center i samarbete med Folkhälsan en kurs för frivilliga högläsare i Västnyland. Kursen hålls på biblioteket i Ekenäs och består av fyra kvällsträffar i september-november. Läs mera »
Johanna von Rutenberg
Publicerad 02.07.2015 kl. 11:35

Grundkurs för läsombud i Borgå

LL-Center ordnar i samarbete med Fortbildningscentrum Prakticum en grundkurs för läsombud (personal inom omsorgen) i Borgå, med start 14.1.2016.Läs mera »
Johanna von Rutenberg
Publicerad 02.07.2015 kl. 11:28

Träff för läsombud i Österbotten 18.11.2015

Du som är läsombud i Österbotten, kom och få inspiration för din läsning och träffa andra läsombud en eftermiddag i november! Läs mera »
Johanna von Rutenberg
Publicerad 02.07.2015 kl. 11:12

Lukutuen peruskurssi Vaasassa (läsombudskurs på finska)

Kiinnostaako sinua suomenkielinen lukutukikoulutus? Tule Lukutuen peruskurssille Vaasaan 23.9 ja 11.11.2015! Läs mera »
Johanna von Rutenberg
Publicerad 02.07.2015 kl. 10:35

Grundkurs för läsombud i Kimito

Den 28.1 och 25.3.2015 håller vi en grundkurs för läsombud på Villa Lande i Kimito. Kursen riktar sig till personal inom äldre- och specialomsorgen i hela Åboland och västra Nyland. Läs mera »
Johanna von Rutenberg
Publicerad 08.12.2014 kl. 14:43

Grundkurs för läsombud i Helsingfors

LL-Center ordnar i samarbete med Fortbildningscentrum Prakticum en grundkurs för läsombud (personal inom omsorgen) 1.10 och 26.11.2014.Läs mera »
Johanna von Rutenberg
Publicerad 22.08.2014 kl. 11:01


Vill du veta mer?

Kontakta projektledare
Johanna Rutenberg
namn.namn@fduv.fi
0400 716 078