Kurs för frivilliga högläsare hösten 2014

LL-Center och Folkhälsan erbjuder en kurs för dig som vill ställa upp som frivillig högläsare på ett äldreboende.

Läs mera om kursen här.

 

Kurs för nya läsombud i Vasa 22.1.2014

Vill du bli läsombud? Nu ordnar vi en grundkurs för läsombud på Yrkesakademin i Vasa.

Läs mera om kursen här

 

Språkbruk skriver om läsombud

I tidningen Språkbruk (nr 3/2013) skriver forskaren Camilla Lindholm om läsombud.

Läs artikeln här

Läsombud

Också den som själv har svårt att läsa ska ha rätt till böcker, nyheter och information. Läsning inom omsorgen höjer livskvaliteten och ger en lång rad med positiva effekter. För att läsningen ska bli en självklar, regelbunden och bestående del av omsorgen behövs läsombud.

Projektet Läsombud-Lukutuki

 • Sprider läsombudsverksamheten i Svenskfinland genom att utbilda läsombud bland personal inom handikapp- och äldreomsorgen.

 • Startar och stöder lokala läsombudsarbetsgrupper.

 • Utbildar frivilliga högläsare.

 • Påbörjar spridningen av läsombud på finskspråkiga enheter i samarbete med Selkokeskus
  http://papunet.net/selkokeskus/selkokeskus/lukutukilasombud-hanke.html

 • Projektet finansieras av RAY och pågår 2013-2015.

 

 

Projektet Läsombud i Svenskfinland

 • Utbildade 40 läsombud.
 • Provade läsning med läsombud på 25 enheter inom äldre- och handikappomsorgen i Svenskfinland.
 • Utvecklade en modell för hur läsning och läsombud kan göras till en regelbunden och bestående verksamhet och spridas till flera enheter.
 • I projektet deltog Kårkulla samkommun, Folkhälsans förbund, Närpes stad, Vörå kommun och tre DUV- föreningar.
 • Finansierades av RAY och avslutades år 2013.


Vill du veta mera?

Kontakta projektledaren

Johanna von Rutenberg
johanna.rutenberg(at)
fduv.fi
tfn (09) 4342 3620