Läsombud

Också den som själv har svårt att läsa ska ha rätt till böcker, nyheter och information. Läsning inom omsorgen höjer livskvaliteten och ger en lång rad med positiva effekter. För att läsningen ska bli en självklar, regelbunden och bestående del av omsorgen behövs läsombud. Läs mera om projektet Läsombud-Lukutuki.

Aktuellt inom projektet

Grundkurs för läsombud i Kimito

Den 28.1 och 25.3.2015 håller vi en grundkurs för läsombud på Villa Lande i Kimito. Kursen riktar sig till personal inom äldre- och specialomsorgen i hela Åboland och västra Nyland. Läs mera »
Johanna von Rutenberg
Publicerad 08.12.2014 kl. 14:43

Grundkurs för läsombud i Helsingfors

LL-Center ordnar i samarbete med Fortbildningscentrum Prakticum en grundkurs för läsombud (personal inom omsorgen) 1.10 och 26.11.2014.Läs mera »
Johanna von Rutenberg
Publicerad 22.08.2014 kl. 11:01

Kurs för frivilliga högläsare

Hösten 2014 erbjuder LL-Center och Folkhälsan en kurs för dig som vill ställa upp som frivillig högläsare på ett äldreboende. Läs mera »
Johanna von Rutenberg
Publicerad 24.04.2014 kl. 12:07

Lukutuen peruskurssi (läsombudskurs på finska)

Kiinnostaako sinua suomenkielinen lukutukikoulutus? Selkokeskus ja Edupoli järjestää Lukutuen peruskurssin 18.9 ja 27.10 Helsingissä. Läs mera »
Johanna von Rutenberg
Publicerad 23.04.2014 kl. 15:32

Grundkurs för läsombud i Vasa

I januari-mars 2014 ordnar LL-Center en kurs för nya läsombud i samarbete med Yrkesakademin i Vasa.Läs mera »
Johanna von Rutenberg
Publicerad 13.12.2013 kl. 11:31

FN:s läskunnighetsdag på Narinken

LL-Center uppmärksammar FN:s läskunnighetsdag i Helsingfors med information om lättläst material och läsombud. Läs mera »
Solveig Arle
Publicerad 15.08.2013 kl. 10:53

Slutseminarium för läsombudsprojektet

Vi firar avslutning för Projekt läsombud i Svenskfinland i Tammerfors den 5 februari.Läs mera »
Solveig Arle
Publicerad 28.01.2013 kl. 10:42

Läsombudsprojektet på bokmässan

Läsombudsprojektet var med på bokmässan i Helsingfors i oktober 2010. Det blev stor succé när Christina Grönroos, ett av Finlands första läsombud tillsammans med sin läsgrupp från östra Nyland uppträdde på Tottiscenen.Läs mera »
Johanna von Rutenberg
Publicerad 03.04.2011 kl. 08:16


Vill du veta mer?

Kontakta projektledare
Johanna Rutenberg
namn.namn@fduv.fi
0400 716 078