Kontakta oss
för information om

 • LL-tidningar
 • LL-böcker
 • LL-broschyrer
 • frågor som berör lättläst, kurser, forskning eller samarbete
 • lättläst språkgranskning

Kontaktuppgifter

Behöver du hjälp med att hitta lättläst material
eller att producera lättlästa texter? Ta kontakt!
 

 • allmän redaktör Solveig Arle, 0400 981 868
   
 • teamledare och projektledare för läsombud
  Johanna von Rutenberg, 0400 71 60 78
   
 • LL-Bladets redaktör Maria Österlund, 040 163 39 49
   

Du når oss per mejl på fornamn.efternamn@ll-center.fi.

 

Selkokeskus

Vill du veta om lättläst
på finska,
kontakta Selkokeskus.

Selkokeskus chef:
Leealaura Leskelä
leealaura.leskela@kvl.fi